Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayi : B.07.1.GİB.0.06.55-130[5532-659]-30101

Konu : 

.................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

.................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İlgi:  18.12.1987 tarih ve GEL: KDV:2601079-4-81787 sayılı genel yazımız.