Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.GEL.0.28/2810-13-866-068334

İZMİR VALİLİĞİ

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğüne)

İlinizde 17 Aralık 2001 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Hasar Tespit Komisyonlarınca zarar gördüğü belirlenen yerlerde bulunan mükellefler hakkında vergi kanunlarının uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.