Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7103-140

……………VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

Bilindiği üzere; limited şirket ortaklarının Türk Ticaret Kanununun 520 ve takip eden Madde hükümlerine göre yapılan pay devri veya devir vaadi sözleşmelerinin noterlerde tasdik edilmesi zorunludur.