Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5200.12/24-18270

.................................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun l/b maddesiyle; bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı verginin konusuna alınmıştır. Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıt araçları, diğer listelerdeki mallar gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları itibariyle belirlenmiştir.