Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL0.52/5200.07/21-4712

.................................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin 2 numaralı fıkrası ile (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, sakatların kullanması için araçta sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibatı bulunan araçların, malûl ve sakatlar tarafından bizzat kullanılmak üzere ilk iktisabı vergiden istisna edilmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi tüm araçlar için istisna uygulanabilmektedir. Ancak bu istisnadan yararlananlar, 5 yıl süre ile ikinci bir defa bu istisnadan yararlanamayacaktır. Bu süre içerisinde istisnadan yararlanılması halinde alınmayan vergi, mükelleften cezalı olarak tahsil edilecektir.