Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.55-130[5511-2804]-30102

Konu : 

................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 10/3/2011 tarih ve B.02.1.DTM.0.03.01.01-249/9516 sayılı yazıda, Libya'da gelişen olaylar sonucunda ihraç ettikleri ürünleri ithal etmek zorunda kalarak ciddi maddi kayıplara uğrayan ihracatçıların, bu kapsamdaki işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik Başkanlığımızca gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.