Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 51 ve 191. Maddelerine İlişkin Kararlara Ait Bildirme Fişleri

GENELGE NO

140

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve bu Kanunun 15. maddesine istinaden çıkarılan Adli Sicil Yönetmeliği uyarınca belirlenen bildirme fişlerinin tanziminde farklı ve yanlış uygulamalar yapılarak bir takım eksiklik, aksaklık ve gecikmelere sebebiyet verildiği;