2017/20 Ankara – Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Ankara - Niğde Otoyolu Projesi

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) ihalesi yapılan Ankara - Niğde Otoyolu Projesi işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür:

1. Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk üç ayda serbest bırakılması sağlanacaktır.

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.