Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036)

GENELGE

2022/8

Küresel ölçekte iklim değişikliği bütün sektörler gibi tarımı da etkilemektedir. Günümüzde sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynaklar ve biyolojik yaşam zayıflamakta, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte tarımsal verimlilik azalmaktadır.