Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç ve Kapsam

MADDE 1

(1) Bu genelgenin amacı, 25/11/2021 tarihli ve 31670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında kuruluş iç sistemleri hakkında bağımsız denetçiye güvence veren kuruluş yönetim kurulu tarafından sunulması gereken yönetim beyanına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.