Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması

GENELGE NO

154

Aile, toplumsal bünyenin en önemli ve esaslı altyapı dokusunu meydana getirmektedir. Toplum ve devlet için çok önemli bir yere sahip olan aile, en eski ve en asli bir birlikte yaşama şeklidir. Ailenin toplum ve devlet açısından taşıdığı bu önem, onun uluslararası belgelere konu edilmesine ve devletlerin aileyi korumaya yönelik düzenlemeler yapmalarına yol açmıştır.