Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Bildirme Fişlerinin Düzenlenmesi, Sisteme Girilmesi ve Verilerin Transferinde Dikkat Edilecek Hususlar ile Genel Müdürlüğe Gönderilecek Tâli Karar Fişleri

GENELGE NO

54

Bildirme fişlerinin düzenlenmesinde gereken özenin gösterilmediği, bu durumun veri bankasına intikal ettirilen bilgilerin zamanında ve güvenilir şekilde tesis edilmesi, bunların muhafazası ve seri biçimde ilgililere iletilmesinde hata ve gecikmelere sebebiyet verildiği belirlenmiştir.