Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1

(1) Bu Genelge, bireysel emeklilik sisteminde yer alan katılımcıların kısmen ödeme hakkının kullanımına dair 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun (“Kanun”) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 26/9/2023 tarihli ve 32321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) uygulanmasına yönelik evlilik, konut alımı ve doğal afet hallerine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla bu Kanuna ve Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.