Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : “Ceza Vermekten Vazgeçilmesine” İlişkin Kararlara Ait Bildirme Fişleri

GENELGE NO

73

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer yasa maddeleri uyarınca, derdest veya daha önce verilerek kesinleşmiş ceza mahkumiyetlerine ilişkin dosyalarda yeniden yapılan değerlendirme sonucu “ceza vermekten vazgeçilmesine” ilişkin verilen kararlara ait bildirme fişlerinin düzenlenmesi konusunda farklı ve yanlış uygulamalara sebebiyet verildiği müşahede edilmiştir.