Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç

MADDE 1

(1) Bu Genelgenin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 90 ıncı maddesi kapsamında değer kaybı taleplerine istinaden yürütülecek ekspertiz işlemlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu Genelge, araç değer kaybı taleplerine dair yürütülen ekspertiz işlemlerinde ilgili tüm taraflar için uygulanır.