Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bakanlığımıza intikal eden başvurulardan, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) poliçelerine, sigorta ettirenin bilgi ve onayı olmadan bazı teminatlar ilave edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Genel Şartlar) kapsamı dışındaki teminatlar paket poliçe ya da ek teminat yöntemiyle sigorta ettirenlere verilebilmektedir,

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.