Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu: Sıfır Atık

GENELGE

2024/4

Ülkemizde “Sıfır Atık Projesi” döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi, sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıkları ile kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi, israftan kaçınma, atığın önlenmesi, azaltımı, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün teşvik edilmesi, sosyal dayanışmanın geliştirilmesi gayeleriyle 2017 yılında hayata geçirilmiştir.