Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde Sigorta Aracıları İçin Teklif Platformu kurulmuştur. Bu Genelgenin amacı, Platformun çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Genelge, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/B maddesi, 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 9/8/2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.