Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayı : 51859319-010.06.02-E.6217 24.03.2020

Konu : COVID-19 Önlemleri (Tehlikeli Maddeler)

GENELGE

UOD-2020/1G

Bilindiği üzere, COVID-19 salgını vakaları hâlihazırda birçok ülkede görülmüş, bu kapsamda ülkemizde de salgına yönelik tedbirler ivedilikle alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu önlemler neticesinde, hava taşıma operasyonlarında birtakım zorluklar ortaya çıkmış olup, COVID-19 salgınının etkisini azaltmak ve hava taşıma operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak, Tehlikeli Maddelerin Hava Yolu ile Taşınmasına ilişkin aşağıda listelenen hususlarda muafiyetlerin uygulanması için bu Genelge’nin hazırlanmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.