Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Sayı: 51859319-010.06.02/E.2162

Konu: Acil Çıkış Koltuklarına Yolcu Yerleşimi

GENELGE

UOD - 2016/08

Bu Genelge, yolcu taşımacılığı yapan havayolu işletmelerinin uçuş öncesi yolcu yerleşimi sürecinde, acil durum tahliyesinin gerekli olduğu hallerde, yolcuların uçağın tahliyesine en iyi biçimde yardımcı olabilecekleri ve tahliyeyi engellemeyecekleri şekilde yerleşmelerini sağlayabilmeleri amacıyla SHY 6A Yönetmeliğine ve Avrupa Komisyonuna ait 965/2012 sayılı AIR OPS regülasyonunun CAT.OP.MPA.165 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere acil çıkış, kabin tahliyesinin en makul sürede gerçekleşmesine imkan sağlaması amacıyla bir uçağın “çıkış noktası” olarak kullanılan kapı, pencere çıkışı veya diğer herhangi çıkış tipleri (kokpit penceresi, kuyruk konisi) olarak tanımlanmaktadır. Acil çıkış koltukları ise, bir çıkışa doğrudan erişimi (bir yolcunun oturduğu koltuktan acil çıkışa herhangi bir koridordan geçmek ya da bir engelin etrafından dolaşmak zorunda kalmadan erişmesi) olan her bir koltuğu kapsamaktadır.

Bazı uçuşlarda ekip üyelerinin bu çıkışlarda görevlendirilememesi nedeniyle olası bir tahliye esnasında uçaktaki kullanılabilir acil çıkış sayısı kısıtlanmakta olup; havayolu işletmeleri, uçuş öncesi yolcu yerleşimi sürecinde acil durum tahliyesinin gerekli olduğu halleri göz önünde bulundurarak, yolcuların acil çıkışlarda tahliyeyi engellemeyecekleri hatta tahliye işlemlerine yardımcı olabilecek şekilde yerleştirilmelerini sağlamaları amacıyla gerekli tedbirleri almakla ve uygulamakla yükümlü kılınmıştır.

Geçtiğimiz dönemde bazı havayolu işletmelerinin biletleme işlemleri sırasında çıkış noktaları bölgesinde yer alan acil çıkış koltukları için ilave ücret talep etmeleri sebebiyle, söz konusu koltukların satın alınmaması halinde ilgili uçuş süresince acil çıkış koltuklarının boş bırakıldığı, bu durumun ise uçağın tahliyesini gerektiren acil bir durumun yaşanması halinde yolcuların emniyetli bir şekilde tahliyesine engel teşkil edeceği havayolu işletmelerinin dikkatine sunulmuştur.

Buna göre havayolu işleticisi;

1. Acil çıkış koltukların, uçuşun kritik safhalarında boş bırakılmamasına yönelik gerekli tedbirleri almak ve uygulamak zorundadır. (örneğin pas ekip ya da işletme personelinin bu koltuklarda oturtulması)

2. Bu koltuklara oturmalarına müsaade edilecek yolcuların, acil bir durum esnasında kabin ekibinden alacağı aşağıdaki hususları içeren brifing sonrasında uçağın en hızlı ve en emniyetli şekilde tahliyesine yardımcı olabilecek fiziki ve zihinsel yeterlilikte olduklarından emin olmak zorundadır:

a) Acil çıkış yerinin bilinmesi,

b) Acil çıkışın kullanımı için talimatların anlaşılması,

c) Acil çıkışın kullanımı,

ç) Tehlike için dış şartların değerlendirilmesi,

d) Ekip üyesince verilen tüm yönlendirmelerin takibi,

e) Acil çıkış kapılarının/pencerelerinin kullanımını engellemeyecek biçimde yerleştirilmesi ya da emniyete alınması,

f) Uygulanabilir durumlarda tahliye kaydırağının durumunun değerlendirilmesi, gerektiğinde kaydırağın şişirilmesi (manuel şişirme kolunun kullanımı vb.),

g) Süratle acil çıkışlara geçilmesi,

ğ) Uygulanabilir durumlarda kaydıraktan inen kimselere yardım etmek için kaydırağın açılmasından sonra dengede tutulması,

h) Tahliye sonrası yolcular için emniyetli bir yolun seçilmesi ve izlenmesi.

3. Aşağıda belirtilen kategorideki yolcuların, tahliye esnasında diğer yolcuların hızlı geçişine engel olabilecekleri ya da kabin ekibinin mevcut görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini aksatabilecekleri göz önünde bulundurulduğunda, bu tip yolcuların acil çıkış koltuklarına oturmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemesini sağlamak zorundadır:

a) Hızlı hareket etmeleri istendiğinde bunu yerine getiremeyecek durumdaki hareket kısıtlaması olanlar,

b) Zihinsel veya fiziksel engelliler,

c) Verilecek yazılı ya da sözlü talimatları algılayamayacak şekilde görme veya duyma engelli olanlar,

ç) Yaşlılık veya hastalık gibi nedenlerle hızlı hareket etmede güçlük çekenler,

d) Hızlı hareket etmede ya da acil çıkışa ulaşmada veya acil çıkıştan geçişte zorluk çekecek aşırı kilolu olanlar,

e) Bir yetişkin tarafından refakat edilsin veya edilmesin bebekler ve çocuklar,

f) Sınırdışı edilmiş, kabul edilemez ve tutuklu yolcular,

g) Rehber köpeği veya evcil hayvan eşliğinde seyahat edenler,

ğ) Çıkışın açılmasını engelleyecek biçimde bir başka kimseden sorumlu olanlar,

h) 2 nci maddede yer alan görev ve sorumlulukları yerine getireceğini kabul etmeyen/etmeyecek yolcular.

4. Yolcunun “check-in” işlemleri sürecinde 3 üncü madde kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu tedbirlere rağmen anılan maddede belirtilen kategorideki yolculardan olduğu saptanması durumunda, kabin ekibi tarafından acil çıkış koltuklarına uygun yolcu oturumu sağlanacak ve koltuklar boş uçurulmayacaktır.

Bu genelge ile Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan diğer düzenlemelere, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununda yer alan gerekliliklere ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) hükümlerine göre aykırı hareket edilmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.