Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Konu : Soruşturmanın Gizliliği ve Basın Sözcülüğü

GENELGE NO

153

Adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olan masumiyet karinesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 6 ncı maddesinin ikinci bendinde; “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır” şeklinde yer alan haliyle ilk bakışta yalnızca kovuşturma safhasında uygulanma imkânı bulacağı fikrini uyandırsa da, masumiyet karinesi, henüz şüpheli hakkında açılmış bir kamu davası ortada yokken, basın yoluyla veya resmî makamlar nezdinde öne sürülen isnatlar hakkında ve hatta gerektiğinde özel hukuk davalarında dahi uygulanabilecek bir ilkedir.