Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayı: 41677171-251.01

Konu: Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kuruluşu İle Unvanda Rakamsal İfade Kullanımı

...VALİLİĞİNE

(Ticaret İl Müdürlüğüne)

GENELGE

2017/2)

İlgi: a) 04.12.2015 tarihli ve 41677171-251.01/00012223739 sayılı yazımız (2015/1 sayılı Genelge).

b) 27.02.2015 tarihli ve 64356226-700/00006267327 sayılı yazımız.