Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayı: 65355440-010.06-E.6735

Konu: Ulusal Balon ve Planör Lisanslarının SHT-FCL Kapsamında BPL ve SPL Lisanslarına Dönüşümü

GENELGE

UOD-2019/3

01. Amaç

Bu Genelgenin amacı, ulusal gerekliliklere göre düzenlenmiş olan balon ve planör kategorilerindeki pilot lisanslarının ve yetkilerinin, Avrupa Komisyonu'nun 1178/2011 (Regulation (EU) No 1178/2011) sayılı regülasyonuna uyum sağlanması amacıyla 08 Haziran 2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL)'nda yer alan şartlara göre dönüştürülmesine yönelik gereklilikleri belirlemektedir.