Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayı: 65355440-010.06-E.6735

Konu: Ulusal Balon ve Planör Lisanslarının SHT-FCL Kapsamında BPL ve SPL Lisanslarına Dönüşümü

GENELGE

UOD-2019/3

01. Amaç

Bu Genelgenin amacı, ulusal gerekliliklere göre düzenlenmiş olan balon ve planör kategorilerindeki pilot lisanslarının ve yetkilerinin, Avrupa Komisyonu'nun 1178/2011 (Regulation (EU) No 1178/2011) sayılı regülasyonuna uyum sağlanması amacıyla 08 Haziran 2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren Uçuş Ekibi Lisanslandırma Talimatı (SHT-FCL)'nda yer alan şartlara göre dönüştürülmesine yönelik gereklilikleri belirlemektedir.