Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 36)

Bu düzenlemenin henüz yürürlüğe girmemiş sürümü/sürümleri mevcuttur. Bu sürümü/sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bu Kanunun adı 09/07/2018 tarihinde ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 12 nci maddesi ile “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev ve Teşkilat

Amaç

MADDE 1

1
Değişik madde: 24/01/1989 t. 356 s. KhK. m.7; Aynen kabul: 14/03/1991 t. 3703 s. K. m. 8