Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle
Değişikliklere ilişkin notları gizle
Yerine işlenen hükümleri göster

Konsolide metin (Sürüm: 18)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Bu Kanunun adı, “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu” iken, 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile “Mesleki Eğitim Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1

1

Bu Kanunun amacı; çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda, yükseköğretim kurumlarında ve işletmelerde yapılacak meslekî eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.