2575 Danıştay Kanunu
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Mülga veya iptal edilen kısımları gizle

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Konsolide metni hazır değil (Sürüm: 22)

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.