Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

MADDE 1

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği 11 Haziran tarihini takıp eden pazar günü her yıl Toprak Bayramı olarak kutlanır.

MADDE 2

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.