Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

MADDE 1

(1) 18 Ağustos 2015 tarihinde Cezayir'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmanı Ek Türk İşbirliği ve Kordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Statüsüne Dair Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2

(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3

(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.