Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


BİRİNCİ KISIM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve dayanak

1- Bu Rehberin amacı, mali bünyelerinde bozulma yaratacak herhangi bir hal görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, mali bünyelerini korumak veya iyileştirmek ve faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, bankalar tarafından zamanında ve etkili şekilde uygulanabilecek önlem planlarının hazırlanmasında dikkate alınacak hususlara ilişkin beklenen iyi uygulamaları açıklamaktır.