Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. GİRİŞ

Hizmet içi eğitim, genellikle mesleki gelişim başlığı altında bir dizi faaliyet ve gereksinimi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Cooper (2004) hizmet içi eğitim terimini “öğretmenleri yönlendirmek ve eğitim kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen becerileri kazandırmak için öğretmenlerin mesleki gelişiminin önemli bir bileşeni” olarak tanımlamıştır. Hizmet içi eğitimin temel amacı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkilemek ve onların mesleki gelişimine katkıda bulunmaktır (Saiti ve Saitis, 2006).