Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


1. GİRİŞ

(1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 5 inci maddesi ile Rekabet Kuruluna, belirli koşulları taşıyan anlaşma türlerine grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve söz konusu koşulları belirleyen tebliğler çıkarma yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Motorlu taşıtlar sektöründeki dağıtım ağları, bir kategori olarak tanımlanabilecek benzer kısıtlamaları içeren yeniden satış anlaşmalarıyla örgütlenmektedir. Motorlu taşıtlar sektöründeki dağıtım anlaşmaları rekabet hukuku kurallarının uygulanması bakımından gerek Avrupa Birliği’nde gerekse ülkemizde diğer sektörlerden farklı bir konuma oturmaktadır.