Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11.11.2021 tarihli toplantısında; ekteki "Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar’ın kabul edilerek Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Ek

Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul Ve Esaslar