Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/10/2023 tarihli toplantısında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle; olağanüstü hal kararı alınan ve/veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde yer alan lisanssız üretim tesisleri için, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesinin on altıncı fıkrası ile 04/08/2022 tarihli ve 11098 sayılı Kurul Kararı’nın uygulanmasına ilişkin olarak;