Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 08.09.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.09.2021 tarih ve E-12509071-110.01.01-24734 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 05.03.2021 tarih ve 9446 sayılı Kararı ile varlık yönetim şirketine dönüşümüne izin verilmiş olan Diriker Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine