Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 30/10/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 24.10.2013 tarih ve 20008792.55.1.26487 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fibabanka A.Ş. (Banka) tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; Fiba Grup bünyesindeki yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşların, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandıracağı krediler ile ilgili olarak kredi müşterilerinin bilgi ve belgelerinin alınması, çek ve senetlerin Bankaca teslim alınarak kontrolünün sağlanması, teminatların nakde dönüştürülmesi ve söz konusu işlemlere ait kredilerin dokümantasyonunun yapılması konusunda destek/danışmanlık hizmeti sağlanmasına izin verilmesine