Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 12.01.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 11.01.2022 tarih ve E-12509071 -103.01.01 -37741 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- ING Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin kendi talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca iptal edilmesine,