Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 28.09.2011 tarihli yazısı ekinde gönderilen 27.09.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.13.00.00-126.01-29-20713 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin talebi doğrultusunda, bankalarda bağımsız denetim yapma yetkisinin, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendi çerçevesinde sürekli olarak kaldırılmasına