Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Kurul Başkanlığının 29.09.2021 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.09.2021 tarih ve E-12509071-104.01.01-26786 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kurulun 29.06.2021 tarih ve 9639 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen TOM Finansman A.Ş.'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7 nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine