Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/07/2020 tarihli toplantısında; 13/12/2017 tarihli ve 7524 sayılı Kurul Kararının Yürürlükten Kaldırılarak ekte verilen Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrası Uyarınca Beklenen Uzlaştırma Dönemi Üretim/Tüketim Miktarından Sapma Miktarı ile Üretim Planından Sapmaya İlişkin Tutarın Hesaplanmasında Kullanılacak Fiyatın Belirlenmesine Dair Katsayının Belirlenmesi Hakkında Kararın kabul edilmesine,