Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2019 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci alt bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) transit doğal gaz iletimi dâhil, 2019 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programının onaylanmasına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.