Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Değişikliklere ilişkin notları gizle

Konsolide metin (Sürüm: 2)

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/06/2016 tarihli toplantısında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci alt bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) transit doğal gaz iletimi dâhil, 2016 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programının onaylanmasına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.