Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali - henüz yürürlüğe girmedi

Henüz yürürlüğe girmemiş bir sürüm görüntülüyorsunuz. Sürümleri sağ tarafta yer alan zaman çizelgesinden inceleyebilirsiniz.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16.09.2021 tarihli toplantısında; 2022 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Karar alınmıştır.

MADDE 1

a) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 2022 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0.5 (yüzde sıfır tam onda beş)'i olarak belirlenmiştir.