Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Bildirim Ayarları:

Bildirim almak istediğiniz içerikleri seçin:

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 8/10/2018 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan limite ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde olaylanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarının 2019 yılında; Mesken tüketicileri hariç diğer tüketici grupları için 10 milyon kWh/yıl olarak belirlenmiştir.

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.