Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 tarihli toplantısında;

1) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 1/8/2020 tarihinden itibaren, görevli tedarik şirketlerinin tüzel kişilik kayıtları esnasında;

a) Serbest olmayan tüketicilerin, tedarikçisini seçmemiş serbest tüketicilerin, daha önce tedarikçisini seçmiş olup tekrar görevli tedarik şirketinden düzenlenen perakende satış veya son kaynak tedarik tarifesinden enerji alan serbest tüketiciler ile serbest ve serbest olmayan tüketicilerden Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla belirlenen tarifeler üzerinden enerji temin etmek isteyen tüketicilerin,