Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Tarifeler Dairesi Başkanlığının 21/12/2016 tarihli ve 32841861-110.05.02.99-49223 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

MADDE 1

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2017 yılı sistem işletim gelir tavanının aşağıdaki şekilde onaylanmasına,

2017
TÜFE=286,33 TL
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Gereksinimi 281.084.528
2015 yılı Dağıtım Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni -19.127.303
2015 yılı ŞKOİİG Düzeltme Bileşeni -5.143.836
2015 yılı İletim Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 1.452.737
2015 yılı Sayaç Okuma Gelir Farkı Düzeltme Bileşeni 289.162
2017 yılı Yatırım Farkı Düzeltme Bileşeni -20.181.194
2017 yık ARGE Düzeltme Bileşeni -3.438.357
2017 yılı Sistem İşletim Gelir Tavanı 234.935.737