Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2019 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarına ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına,

karar verilmiştir.

MADDE 1

Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan tüketim miktarı 2020 yılı için mesken tüketici grubu hakkında 50 milyon kWh/yıl, diğer tüketici grupları hakkında 7 milyon kWh/yıl olarak uygulanır.