Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Kurulunun 30/09/2019 tarihli ve 449 sayılı yazısı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

1. 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilen kurumlararası işbirliği kapsamında anılan Kanun'un 18. maddesinde belirtilen gizliliğin ve bu konuda ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'ndan kaynaklanan Tanık Koruma Kurulu işlemlerine karşı açılan idari davaların; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Ankara 2 numaralı idare mahkemesinde görülmesine,

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.