Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Adalet Bakanlığının 27.05.2013 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 01.10.2016 tarihinde faaliyete geçirilen Adıyaman İdare Mahkemesi, 07.04.2017 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 05.09.2017 tarihinde faaliyete geçirilen Bolu İdare Mahkemesi, 07.04.2017 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 05.09.2017 tarihinde faaliyete geçirilen Erzincan İdare Mahkemesi, 26.02.1999 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 01.10.2016 tarihinde faaliyete geçirilen Kütahya İdare Mahkemesi, 30.04.2015 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 01.09.2015 tarihinde faaliyete geçirilen Siirt İdare Mahkemesi, 07.04.2017 tarihli Bakan Olur'u ile kurularak 02.09.2019 tarihinde faaliyete geçirilen Uşak İdare Mahkemesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak bölge derecelerinin belirlenmesi hususu Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşülerek;