Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart , Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik bir kısım mahallerden gelen talepler gündem dışı görüşülerek;

Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin Hâkimier ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 12/02/2015 tarihli ve 224 sayılı, 04/05/2016 tarihli ve 744 sayılı ile 30/06/2016 tarihli ve 1111 sayılı kararlarıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara Adana 2, Ankara 2, 4 ve 13, Diyarbakır 4 ve 5, Gaziantep 2, İstanbul 13,14 ve 22, İzmir 2, Konya 2, Mardin 2 ve Mersin 2 nci Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği, ancak bu mahkemelerin iş yoğunlukları, bu mahkemelerde görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin ilgili mahallerin talepleri birlikte dikkate alınarak;