Dosya olarak kaydet: PDF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)

Metnin ilk hali

Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Gündem Konusu: İnceleme - RIPVAET Kapsamında Genel Arızalarda HST Ödemeleri Denetimi (Türk Telekom)

KARAR: Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve eki incelenmiştir.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 7’nci ve 19’uncu maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği, Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişim Teklifi (RIPVAET), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında,